top of page

Beter leven

Onze aanpak noem ik holistisch ook wel alomvattend genoemd. Geen diepgaande onderzoeken edoch gebruik makend van het ‘boeren verstand’. Inmiddels veel ervaring verder delen wij hierbij onze opvattingen en aanpak om een beter leven te leiden.

Mannen hebben veelal weinig behoefte aan allerlei regeltjes waar ze zich aan moeten houden. Geen behoefte aan iemand die een nieuwe levenswijze predikt. Een man wil gewoon weten wat werkt en zelf bepalen hoe hij zijn leven inricht. Voor dat je het weet zit je hierdoor opgesloten in een baan, huwelijk en lijf waar je nooit voor gekozen hebt en blijft de man hangen omdat verandering veel gedoe en gezeik oplevert. Daar heeft ook de partner last van en voor dat je het weet raakt ook de vrouw weg van zichtzelf. Goed om je van dit systeem bewust te zijn en er verandering in te brengen!

Bestaan

Onze hersenen, die in zijn oorsprong een primair gedeelte heeft, de hoofdaansturing, stuurt ons aan op overleven.

Al bij de geboorte laten wij zien dat we er bij willen horen. Dat systeem is rode draad in ons leven en zie je ook dagelijks om je heen ingezet worden: van aardig gevonden willen worden tot machtswellusteling om maar zeker te zijn dat jij overleeft. We zetten ook een systeem in werking om niet de zwakke te zijn want dan worden we opgevreten door de beer die achter ons aanloopt. Dat geeft ons een naar gevoel bij kritiek, een beoordelingsgesprek, afgewezen voelen en we pesten ook vrijelijk al van kinds af aan tot in managementteams waar we bezig zijn om iemand het aapje op de schouder te zetten. Mannen laten dit jachtinstinct wel duidelijker zien.

We hebben ook het copingsysteem om ons te beschermen: vechten, vluchten en bevriezen. Gedrag dat we vaak inzetten om weg te gaan van de lastige situaties in ons leven en ons willen beschermen. En dan ons gereedschap emoties , in de basis vreugde, verdriet, angst, boosheid, verbazing/verrassing en afschuw/walging. Ook weer in te zetten om ons te beschermen.

In elke staat van paraatheid zetten we deze mechanismen in. Vanuit opgedane trauma’s, we trokken eerder aan de noodrem, zijn we voor ons leven alert om daar van weg te blijven. Dagelijks worden we echter getriggerd door deze onderliggende ervaring.

We zijn echter ook in staat om zelf keuzes te maken en richting te geven aan ons leven.

Een mooie metafoor van het leven is als een kanovaart op een neerwaartse waterstroom. Er is een start en een finish. Je kan in de boot gaan zitten en ga je dan ‘go with the flow’ dan kan het zo maar zijn dat je ergens vastloopt of een horde mensen achternagaat die onderweg uitstappen om feest te vieren. Uiteindelijk kom je wel beneden als je de opstakels tenminste weet op te heffen. Je kan ook onderweg blijven steken en op geen enkele manier weten hoe je verder kunt. Baas over je boot en ook baas over je leven. Obstakels zien en opheffen en zelf bepalen waar je aan land gaat. Om vervolgens voldaan aan de finish te verschijnen: enhance your own life 

Mind, Body and Soul

In grote lijnen gaat het dan om een combinatie van deze grootheden van ons systeem. Ontwikkelaars, zelfsturende teams en vooral dynamisch. De Mind die ik omschrijf als een combinatie van gevoel en denken. Die we voor een deel kunnen beïnvloeden en voor een deel ook niet. De Body dat van nature een prachtig mechanisme is en die wij zelf op orde kunnen houden. De Soul als onbeschrijfbaar ingewikkeld systeem en zeker ons 'zijn' beïnvloedt. Ook de drie ‘O’s: Opvoeding, Omgeving en Omstandigheden bepalen onze levensweg.

De manier om dus ‘beter’ te worden is dus meer dan alleen mediteren, gezond eten en goed bewegen op afzonderlijk niveau. In de samenhang juist een teamwerking op dat betere leven.

Mijn ervaring met NLP (Nero Linguïstisch Programmeren), Familie opstelling en Walking-In-Your-Shoes hebben naast de theoretische onderbouwing en door veel praktische ingebrachte thema’s, mij en anderen veel opgeleverd. Om het eigen systeem op te schonen en de patronen te herkennen op welk moment we ons minder goed voelen en zelfs vastlopen.

Trauma’s klein en groot zijn veelal boosdoener van nieuwe conflicten. Met jezelf en met de ander. En zien we onvoldoende dat als wij die trauma’s niet opheffen, de conflicten blijven bestaan.

Het huwelijk en elke samenlevingsvorm is een proeve van bekwaamheid als het gaat om zo veel mogelijk gelijkgestemdheid en zo min mogelijk conflicten. In mijn coaching sessies komen veel conflicten met leidinggevenden van het werk ter sprake en veelal ook de conflicten die men ervaart met omstanders: collega's, vrienden en ook de kinderen. Het huwelijk en de samenwerkingsvorm met je baas kan veel meer opleveren. Gaan scheiden of een arbeidsconflict is een vorm van ‘vluchten’ uit het coping systeem.

Bij conflicten ben je getriggerd. Je trauma wordt belicht of vergroot. De deur die dicht was, wordt abrupt opengedaan. Door je partner of je baas. Beiden liggen zo gevoelig omdat het ook zo nabij is, de partner die je verbinding geeft en de baas die je inkomen bepaalt. In overleving overduidelijk hoofdthema’s. Ik geloof niet meer bij zulke polariteitskwesties in een mediator. De spreuk ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ spreekt boekdelen. In elk conflict is het nodig dat elke betrokkende zich écht afvraagt wat er getriggerd is bij hem/haar. Een voorbeeld die in het huwelijk zou kunnen spelen is dat bijvoorbeeld de man altijd van huis is. Als de vouw dan vraagt of hij niet vaker thuis kan zijn (ook voor kinderen) dan komt er veelal een niet-concreet verhaal. Resultaat als dit soort momenten vaker ter sprake komt: vrouw voelt zich niet gezien en de man voelt controle of bemoeienis.

In veel relaties is dit helemaal geen probleem. Alleen hier wordt de vrouw getriggerd, aan haar trauma om niet gezien te worden of serieus genomen. De man wordt getriggerd door zijn trauma gedomineerd te worden. En zo zijn er veel ‘simpele’ conflicten die hoog oplopen door getriggerd te zijn op/naar die trauma’s. Dus stel dat een therapeut individueel zou coachen, er op dit vlak geen hooglopende ruzies ontstaan en de relatie beter is/blijft.

Een conflict tussen baas en werknemer is vergelijkbaar. Een voorbeeld hier is dat een werknemer zijn gang gaat en de baas voorbij loopt. Baas boos want hij zit nu juist op die plek om gehoord te worden en vaak ook invloed wil hebben op de ander(en). Hij is dus bang om zijn gezag te verliezen ( is overleven…)

De werknemer krijgt een slechte beoordeling of standje. Noemt dit bemoeizucht en betutteling. De werknemer zet zich juist af tegen een opvoedkundig trauma dat hij niets zelf mocht ondernemen en dat ‘Vaders wil, wet is’. Beiden geraakt en echte achterliggende angst/boosheid niet ter tafel komt.

Onze toegepaste assessments HFMtalentindex (FutureMe) laten zien wat je leuk vindt, energie van krijgt en waar je goed in bent. Het laat ook zien waar je je energie kwijt raakt, door dingen te doen die niet bij jou passen. In het gezin, de omgeving en op je werk gebeurt dat zonder dat je dat in de gaten hebt. Je dan na het eten moe op de bank ligt. Dat is toch waardeloos! Energiek zijn geeft je ook de energie om dingen te ondernemen en aan te pakken. Je kan dus simpel met onze coaching je energieniveau verbeteren.

Een coachee kwam mijn spreekruimte in voor een loopbaangesprek. Ze begon te zeggen ‘ik ga de Zorg uit’. Ze vertelde dat ze al 20 jaar therapeut was. Of ik met haar wilde kijken waar ze dan kon gaan werken. Het bleek dat ze in praktijk meemaakt dat er niet naar haar geluisterd wordt. Ideeën die ze aandraagt worden niet uitgewerkt en ze is het niet eens met andermans aanpak. Ze heeft halsstarrig haar niet-gehoord worden zo geëtaleerd dat men haar is gaan ontwijken. Er zat een tè op en dan gaan omstanders van je weg en wordt jouw angst gevoed. Trauma ervaring die ze kan oplossen waardoor het werk ook weer aangenaam wordt!

Ik ben blij met het systeem van Familie Opstelling en Walking-In-Your-Shoes. Beide methoden geven diepgang en zijn oplossingsgericht. Zie voor meer informatie hierover en opleidingen: www.jblt.nl

Essentie van deze methoden is dat thema’s/trauma’s worden belicht en op zielsniveau worden herprogrameerd. Een mens voelt zich lichter na een sessie en begint een beter leven. Tekst Paul Baas.

bottom of page