Beter met Paul Baas 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

            Boost voor je leven en je loopbaan

Je loopbaan is meer dan je werk. Het is de levensweg die jij bewandelt. De relatie met je familie, partner, gezin, relaties en werk. En vooral de relatie met jezelf. Veel conflicten die je ervaart ontstaan vooral door je eigen systeem. Je zou kunnen zeggen dat jouw ervaringen aanleiding geven om op een bepaalde manier te reageren. Naar je partner, kinderen en ook je baas. Conflicten die je ervaart zijn dus confrontaties met je eigen negatieve ervaringen, jouw pijnpunten. En doe je daar niets mee dan blijf je ook in conflict met de omgeving. Dus met je partner, je familie en je werk. Doe je nu moeite om daar naar te kijken en dat bij jezelf op te lossen dan blijkt ineens dat de onenigheid die je ervaart met anderen ineens niet meer zo heftig is. Wouw, hoezo scheiden en weggaan bij een bedrijf! Bekend is dat als jij verandert, de omgeving verandert. 


Je kan bij een bedrijf door verschillende oorzaken op een zijspoor raken, bijvoorbeeld door conflicten, reorganisatie of marktontwikkelingen. Je kan je ook persoonlijk of vakmatig verder willen ontwikkelen, waardoor jij niet meer zo goed past bij de huidige functie en zelfs organisatie.


In dergelijke situaties kunnen wij jou en het bedrijf helpen met een outplacementprogramma of loopbaantraject. In een eerste gesprek kijken we of er wederzijds vertrouwen en een ‘klik’ is. In het begeleidingsplan wordt het te doorlopen proces zeer nauwkeurig omschreven.
Ons programma biedt jou goed inzicht in jouw sterke kanten, drijfveren en ambities – zowel persoonlijk als zakelijk. Vervolgens bieden wij ondersteuning bij de presentatie op de arbeidsmarkt en het zoeken naar een passende, nieuwe functie. Uiteraard maken we daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk en ervaren partners.


Het geeft ons veel voldoening als we zien dat mensen die zijn vastgelopen, door onze ondersteuning, nieuw elan krijgen en het afscheid van hun baan of werkgever zelfs gaan zien als een goede wending in hun loopbaan. Daar gaan we voor.


Wil je meer informatie over outplacement en loopbaantrajecten, neem dan contact met Paul Baas op!